Vi på LAN Kommunikation hjälper dig med följande områden:

 • Organisations- och verksamhetsutveckling
  • Leda och/eller stödja i organisationsförändringar
  • Struktur
  • Processer
  • Internkommunikation
  • Rekrytering
  • Kultur
  • Ledarskap
  • Personal
  • Bli en attraktiv arbetsgivare
 • Rekrytering
 • Projektledning
 • Marknadskommunikation
  • Projekt- och produktionsledning
  • Web & Sociala medier – copywriting och bildhantering
  • Grafisk produktion

Kontakta oss gärna för ett möte, så diskuterar vi fram hur en lösning för just ditt företag skulle kunna se.