LAN Kommunikation startades hösten 2011 av Lotta Amnebjer Nordqvist, som också arbetar inom företaget. I huvudsak finns LAN Kommunikations kunder inom service, hotell-, konferens och restaurangbranschen, men vi har också genomfört uppdrag för företag inom media, utbildning, bransch- och arbetsgivarorganisation.

På LAN arbetar vi både med små och stora uppdrag. Allt från interimsuppdrag inom organisations- och verksamhetsutveckling, ledarskap och rekrytering till projektledning inom marknadskommunikation.

Vi gör även uppdrag inom web och grafiska produktioner, som till exempel copywriting, grafisk produktion av menyer, annonser och promotionmaterial.

Uppdragen leds av Lotta Amnebjer Nordqvist som ofta själv är med och genomför projekten, men LAN har även ett nätverk av konsulter som kompletterar vid behov.

Exempel på genomförda större uppdrag; Nuvarande uppdrag: Business Network Manager på 4good, Rekryteringskonsult för Pointpeople (febr 2016 – okt 2018) samt som marknads- och kommunikationschef för hotellgruppen Stockholm Meeting Selection (augusti 2014 – september 2015).